infolinia:
533-980-983
info@otostyl.com

koszyk jest pusty

Produkt został dodany do koszyka

Przykro nam, ale ten produkt jest aktualnie niedostępny.
Przykro nam, ale nie posiadamy większej ilości tego produktu.

Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem www.otostyl.com, prowadzony jest przez PRZEMKO S.C.Daniel Biernaczyk Przemysław Biernaczyk
1.2 Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

1.3 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

1.4 Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

2. Oferta produktowa

2.1 Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.otostyl.com.

2.2 Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.3 Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

2.4 Bezpłatne dodatki reklamowe (np:pojemniki, miarki do karm, itp.) nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.6 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.


3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1 Zamówienia przyjmowane są przez strony www.otostyl.com, telefonicznie pod numerem telefonu 693770089 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@otostyl.com.

3.2 Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

3.3 Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3.4 Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie zostanie anulowane, jeśli pracownik naszej firmy nie będzie mógł potwierdzić zamówienia u Klienta w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

3.5 Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia,
b) przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie “www.Otostyl.com” zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar,
c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty,

d) w przypadku towaru na zamówienie – w momencie wpływu całej kwoty.

3.6 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.7 Zamówienia złożone do godz. 12:00 będą ekspediowane w tym samym dniu roboczym, a ich doręczenie nastąpi następnego dnia roboczego. Zamówienia które zostaną złożone po 12:00 zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. Oznacza to, że zamówienia złożone w poniedziałek do godz. 12:00 zostaną wysyłane w poniedziałek i realizowane we wtorek. Zamówienia złożone w poniedziałek po godz. 12:00 mogą zostać wysłane we wtorek i doręczone w środę. Zamówienia złożone w piątek do godz. 12:00 będą wysyłane w piątek i doręczane w poniedziałek zaś zamówienia złożone w piątek po godz. 12:00 mogą zostać nadane w poniedziałek, a ich doręczenie nastąpi we wtorek.

3.8 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem firm kurierskich. Realizacja zamówień w czasie 1- 3 dni roboczych dotyczy statystycznie ok. 95% wszystkich ekspediowanych przez przesyłek. W 5% przypadków czas realizacji może zostać wydłużony od 5 do 14 dni roboczych.

3.9 W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Na stronach sklepu www.otostyl.com podawany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia na dany towar.

4. Odstąpienie od umowy

4.1 Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar zostanie zwrócony do magazynu właściciela Sklepu znajdującego się w Lesznie 64-100 , ul.Szkolna 2/1. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu.

4.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres “Otostyl” wskazany w pkt. 1 powyżej wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. Koszty przesyłki w całości ponosi Klient.

4.3 Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta . Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4.4 Zwrotowi nie podlegają towary z czasem dostawy powyżej 3 dni czyli sprowadzane z fabryk na indywidualne zamówienie klienta.


5. Reklamacje i gwarancje

5.1 Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie pod numerem telefonu 65/5294451.

5.2 Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich zgłoszenie przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera oraz spisania ewentualnego protokołu szkody przez kuriera.

5.3 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5.4 Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.


6. Dane osobowe Klienta

6.1 Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez PRZEMKO S.C.Daniel Biernaczyk Przemysław Biernaczyk

6.2 Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


7. Pozostałe informacje

7.1 Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej.

7.2 W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@otostyl.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1.Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
2.Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
3.Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
4.Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług
– zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na sklep internetowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
info@otostyl.com [2]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Przemko S.C 64-100 Leszno, ul. Szkolna 2.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy
kupionych przedmiotów], numery oferty w sklepie internetowym[numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu internetowego nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lesznie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

www.otostyl.com Wszelkie prawa zastrzeżone 2019